ÉRIJCI

Každý Ernejec se řídí trojkodexem:

Čest, síla, zuřivost

To jsou hodnoty, které každý svobodný člověk uznává. Každý válečník je svobodným člověkem. Svět se dělí na slabé a silné. My jsme silní!

Hlad nás vyhnal z domovů. Vem Ernejci svobodu a bude dlouze mlčet. Vem Ernejci chléb a on na tebe vezme zbraň.

Neschopná vláda Velekrále Viktora už není možná. My si vládneme sami! Sever severu!

Aliance lidí a trpaslíků překoná kdejakou lidskou chátru. Možná u toho umřeme, ale zemřeme jako válečníci!

Ať žije jarl!