Fannasiané

"Ať žije Velekrálovna Anastázie VII. potomek Velekrále Viktora VII. a Marie Dirrimské."


Velekrálovna

Ať žije Velekrálvna Anastázie VII., královna Fannasie, Dirrimu, Ernie, Broklimu, Elwonů a Velintu. V jejích žilách koluje krev velkého draka Farmira. Pokořitelka vzbouřenecké Ernie s Dirrimu, nastolitelka míru. Ať je její vláda dlouhá. Nechť vládne drak šesti královstvím.

Náboženská svoboda

Velekrálovna nepodporuje žádnou z církví. Tudíž si ve Fannasii může vyznávat každý, co uzná za vhodné. Bohužel i to zapříčiní tomu, že se zde nachází mnoho kultů. Také zde funguje slavný řád Paladinů. Jenž začínal jako velekrálova osobní stráž. Nyní sídlí na hradě Drakobijec. Jenž se vztahuje k pověsti O Dobytím dračího doupěte.

Památky Velkoříše

Jako první a nejslavnější věc je třeba zmínit hlavní město. Tedy Dračí doupě, sídlo Velekrálů. Dračí doupě je obrovská hora, která má na samém vrcholu obrovskou jeskyni. To bylo podle pověsti doupě draka Farmira. Zde na dně této dračí sluje začíná obrovský velekrálovský palác. Palác začíná zde v podzemí a tyčí se vysoko nad horou. Celá hora je zatím obydlená do poloviny. Město tvoří několik prstenců. K nejslavnějším patří velekrálovský palác. Každý prstenec je oddělen hradbami a branami. Tvoří tak z města, jednu obrovskou pevnost. Již mnoho vojevůdců se pokoušelo hrad zajmout, však neúspěšně. Dalším důležitým místem je Zonatarská akademie mágů, jež je jediná pobočka slavné akademie v Byat Sultan. 

                                     Velitnské království | Fannasianské království | Dirrimské království                                           Broklimské království | Elwonské království | Ernské království