Smrt a zranění

Zranění

Je běžné že se při souboji zraníte, jestli neherně tak vyhledejte zdravotníka. Herní zranění se rozlišují do dvou skupin. Těžký a lehký zranění. Lehký zranění bolí a často i ochromí končetinu. Těžké zranění Vás vyřadí z boje. Musíte se někam odplazit a máte asi pět minut, než vykrvácíte. V tuto dobu Vám musí někdo poskytnout první pomoc. Detailnější systém zranění budou vědět medici.

Smrt

Stane-li se neštěstí a Vy umřete, vyhledejte hřbitov. Na hřbitově bude nádoba či krabice a z této krabice si vylosujete lísteček. To co na něm bude napsáno budete hrát. A to do té doby než-li se stvoří  nová postava, či se zázračným způsobem oživíte. Jako příklad koho byste mohli hrát je divoký medvěd, fauní lupič apod.