REÁLIE

Fannasie

V tomto světě existuje několik mocností. My žijeme ve Fannasianské Velkoříši. V čele této říše je Velekrál, člen dynastie sedmy. Lidé v této zemi žijí podobně jako lidé ve středověku. V této říši právě probíhá občanská válka mezi Ernejci a Fannasiany.

Sevérie

Kontinent severně nad Fannasií. Země trpaslíků, ledových elfů, gnómů, barbarů a sněhu. Sněhová poušť se rozpíná nad celým kontinentem. Trpaslíci podporují Ernejce v občanské válce. Trpaslíci samotní se odhodlají žít pouze na březích Sevérie. Traduje se o městech z ledu, jež obývají ledový elfové. Nesmrtelné bytosti, které necítí chlad a straní se lidí.

Impérium

Historie Impéria je krátká. Před 500 lety toto území daroval Velkofannasianský Velekrál jistému baronovi. Za 500 let se z nehostinné pouště stalo Císařství, Impérium. Kvůli nedostatku jídla se v Impériu místo peněz vydávají potravinové lístky. Imperialisté jsou nejvyspělejší země ve známém světě. Mají obrovské plachetnice, pušky co prostřelí jakýkoliv pancíř či vzducholodě.

Východní země Ashar a Ishar

Daleké země na východu. Z těchto zemích se cvičí nejlepší obchodníci, mágové a vrazi. Ashar je země lidí, hadích lidí, kočičích lidí a různých dalších polo-lidí. V Isharu panuje kult meče a víra v duchy předků. Říká se, že každý meč jež je vykován v Isharu má jednak jméno a jednak duši. Těmto mečům se říká katana.

Elduer

Země dvou ras, lesních elfů a orků. Orkové zde žijí v bažinách a na pobřeží. Žijí v harmonii s přírodou, čest a boj je pro ně vše. Lesní elfové se s orky ignorují. Lesní elfové žijí v pralese. Ochraňují zde velký  strom.

Temné ostrovy

Země temných elfů. Černé skály tyčící z moře. Na nich rostou prapodivné obrovské houby. Na těchto ostrovech žijí krom těchto elfů také arachnidé, pavoučí pololidé. Dále zde máme zvrácenou rasu otroků temných elfů. Tito otroci ztrácí svou lidskost, prsty jim srůstají, chlupy a vlasy jim padají. Kůži mají světlou popelavou.

Zapomenutá země

Země jež skrývá tajemství, na severu tohoto velkého ostrova leží brána do pekel. Na jihu zase brána do podsvětí. Říká se, že jakmile se obě brány otevřou bude to konec naší civilizace. Tudíž konec III. věku. Nyní v této zemi žijí zejména vznešení elfové.