O lidech

Lidé obývají téměř každé království a území světa. Někde jsou méně, někde jsou více. Někdy jsou ti utlačovaní a někdy jsou ti utlačovatelé. Vše záleží na jejich množství a oné kultuře.

Ve Fannasii žijí lidé, jež žijí prostým životem. Jsou to farmáři, obchodníci, válečníci, dobrodruzi. Ve Fannasii se může člověk stát čímkoliv. Ve Fannasii má dlouholetou tradici Řád paladinů, elitních bojovník jejichž úkolem je chránit lidi.

Po té tu máme Impérium. Zde existují pouze dvě politické frakce. Ti co uznávají Císaře jako pána a boha. A ti další, piráti, vyvrhelové, lupiči, vrazi. Nikdo jiný přece nemůže zpochybňovat slova boží. Imperialové jsou technicky nejvyspělejším národem.

Daleko na Východě žiji Asharští a Isharští. Asharští žijí v Asharském sultanátu. Jsou to vynikající mágové, obchodníci a mořeplavci. Jejich loďstvo patří k druhému nejlepšímu na světě.

Isharský lid sídlí také ve Východní zemi. Však na severu tohoto kontinentu. Jsou to mistři meče, znamení a bojových umění. Souznění duše a těla je základ jejich kultury. V jejich městech často sídlí Temné elfové, jež jsou zde uznávanou autoritou. Jedině Temní mohou radit Shogunovi.


Poté tu máme barbary. Lidskou rasu jenž žije kočovně v Sevérii. Tito lidé jsou mnohdy vyšší než-li průměrný člověk a sílu mají za dva. Z jejich sílou přichází také jejich hujné ochlupení, aby byli schopní přežít v Sevérii.


Fannasiané | Asharští | Isharští | Imperialové