Lidé (Fannasiané, Imperialové a Východňané)

Lidé Fannasiané a Ernejci

Nejpočetnější rasa ve Velkofanasianské říši. Obývají každé ze šesti království. Mají odpor k čemukoliv, co není lidské. Jsou to výborní obchodníci, řečníci a mentalisté. Lidé k patří k mladší krvi. 

Mezi Fannasiany a  Ernejci není z biologického hlediska žádný rozdíl. Však z mentálního hlediska ano, Ernejci smyšlí jinak. Neuznávají autority, ale sílu. Věří v runy. Spolčují se často s trpaslíky, ke kterým mají blízko.

Fannasiané naopak mají své šlechtice a Velekrále. Často se říká, že spolupracují s elfy.

Ve Velkofannasii existují celkem tři náboženství. Víra v Lunu a Ellen dcery Praotcovi. A poté víra v Praotce samotného. Víra je benevolentní a svobodná. I když se najdou i tací, kteří svou víru nutí ostatním.

Ve Velkofannasii také sídlí Paladinský řád, který je znám jako ochránce říše. Je rozdělen na dva tábory. Vyznavače Ellen a Luny. Někteří Paladinové bývají při své práci velmi radikální.


Lidé z Impéria

"Ať žije Císař! Ať žije Bůh!"

Impérium je země plná pouští a písku. Jediné rostliny které zde rostou jsou různé druhy kaktusů. Kvůli tomuto omezení je také jídlo na příděl. Kaktusová kaše obsahuje dostatek vody i jídla.

Co se týče masa, tak to je určeno jen pro vojenskou třídu. Nikdo jiný neslouží Bohu víc, než-li jeho svatá armáda. Ať žije Císař. Však i mezi Imperiali se najdou nevěřící, rebelové kteří chtějí našeho Císaře zabít! Však neví, že bojovat s bohem je nemožné! 

My jsme ti, co ovládají oblohu. My jsme ti, co ovládají vodu a my jsme ti, co ovládnou svět! Svět pokledne před Keiserem! Našim Císařem!

Magie. Snůžka nesmyslů a pověr. O to se stará naše inkvizice a posílá tuto lůzu do pracovních táborů. V Impériu musí být pořádek!

Východňané

Muži a ženy z Isharu a Asharu. Velmi dobří obchodníci, válečníci a mágové. Jako jedni z mála lidí udržují styky s temnými elfy.

Asharové jsou kočovníci, různé kmeny žijící v pustinách. Říká se, že zotročují pocestné a výměnou za moudrost a přízeň temných elfů je prodávají do otroctví.

Ishar je zemí mokřadů a prazvláštních mečů. Říká se, že Isharské meče jsou ty nejostřejší meče na světě. Isharové raději zemřou, než-li přiznali porážku. Kdysi dávno lidé z Isharu napadli Velkofannasii a po dlouhá léta si drželi na jejich kontinentu.