Úvod

Žold a Krev je LARP zasazený do fantasy světa. Příběh je rozdělen na jednotlivé kapitoly se svou vlastní zápletkou. Vy určujete, kam se příběh posune. Tento LARP Vám přináší skupina Wandering Dragons, z. s.

I.Kapitola

Stařec si najal žoldáckou skupinu, aby pro něj našla jistý artefakt. Panoval zde  rozpor mezi hlavním velitelem Artymem a prvním důstojníkem Corvinem. Měli provést prastarý rituál, který měl zabít les a přinést starcovi sílu.

Corvin tušil, že dělají špatnou věc a využil této příležitosti a postavil se proti Artymovi. Corvin a jeho skupina se rozhodli zvrátit rituál a očistit les. Což se jim i povedlo. Poté však byli všichni pochytáni a odsouzeni za dezerci oběšením.

 Nastala druhá šance pro žoldáckou skupinu splnit svou předešlou misi. Nyní však budou mít i kolegy, rivaly. Rytíři Ameforova řádu, nájemné fanatiky sloužící Luně.


II.Kapitola

Stařec, jenž nebyl starcem. To on a jen on, byl ten Krysař. Stvůra, co není bytostí. Nic jej nedokáže zabít. Jen se jej můžete zbavit jako krysy. Však krysa se vrátí, znovu a znovu.

Krysař si najal žoldáky a ameforovce. Nejdříve chtěl aby spolupracovali. V jeho očích však byli žoldáci nadbyteční. Řekl tedy ameforovcům, zmanipulovaných, že je Amefor, aby zabili žoldáky. Před tím, však potřeboval obnovit svou moc. Potřeboval runu a lektvar. A tak se i stalo.

Žoldáci padli a zrodili se jako mrtvý živý, neměli své vzpomínky, měli však svou vůli. O tu je Krysař připravit nedokázal. Né bez své flétny.

A tak se ameforovci vydali do lesa šílenství, najít ony tři kusy flétny. Mnozí nemrtví vycítili nenávist a sami bez Krysařova popudu začali zabíjet ameforovce.

Ameforovci však přišli na to, kým stařec je. Vzali flétnu potajmu a chystali se jí zničit.

Tu nemrtví pozvedli zbraně a pokusili se zničit toho, kdo je chce zničit. Zničili Krysařovi zbraň, flétnu. Celá nemrtvá armáda se náhle svalila k zemi jako kdyby se z nich vytratil život. Jen jeden žil dál a utekl. Proč? Těžko říci. Možná to bylo, kvůli tomu přívěsku co měl. Možná za to mohla to, že byl první. Nebo že by Krysař tušil, oč se chystá a utekl?

Ameforovci z posledních sil zničili flétnu a probodli Krysařovi krk stříbrnou dýkou. Jenž jejich velitel obdržel od samotné Luny. Ve snu mu ji dala.

Po dvou dnech se objevil poslíček. Přišel s dopisem. Dopis patřil výhradně do rukou velitele Ameforova řádu. Stálo v něm:
"Slavnostně vám oznamujeme, že Velekrál Viktor VII., držitel držav Dračí Doupě, Drakobijec, Černohrad a Velint, Král pěti králů a syn Velekrále Rovenia VIII., Vám uděluje vesnici Vechtrovní údolí.

Černá rada vše ví.
(něčí podpis)"

III. Kapitola

O měsíc později

Válka se nesla kdysi sjednocenou Fannasianskou velkoříší. Ernejci rebelové ze severních království, společně s trpaslíky ze severního království a zamrzlé Sevérie. Strhla se obrovská bitva. V budoucnu zvaná "Vechtrovní masakr". Bitva to byla celou dobu vyrovnaná. A tu Fannasii i Ernejce přepadli ne-lidé. Obě frakce byli rozprášeny. Zbylo pouze pár vybraných jedinců.

Fannasiany vedl čistokrevný upír Curze Fannasianský, později zvaný Curze I. krvavý. Prohlásil se pomocí zfalšovaných dokumentů za Velekrále Fannasie. Nutno podotknout, že mu to navrhl člen Černé ruky a jeho rádce Conrad Solomon. Ernejci jménem jarla Tormunda Jagersona  tohoto krále přivítali, protože uznával samostnatnost Érie a Sevérie. Tímto aktem vyhlásil otevřenou válku Velekrálovi Viktoru Fannasianskému.

Válka, která měla být brzy ukončena, propukne v mnohem větší záležitost. Novofannasinský velekrál totiž povolal do zbraně šlechtu, doposud věrnou Fannasianskému králi.


IV. Kapitola

Bude to konec Fannasie jak jí nyní známe?

Rozvrat v říši a spor o Velekrálovi přilákal mnohé supy, kteří jen čekali než bude Fannasie oslabena. Impérium, to impérium jež oplývá řádem a pořádkem. Pouštní lidé. Lidé kteří nosí barevné uniformy a mají pušky. Lidé jenž se spřáhli z trpaslíky z jihu. Lidé jenž ovládají obrovské fregaty a vzducholodě. 

Šlechtici se začínají rozhodovat, na jakou stranu se přidají. Dokáže je novofannasianský král přesvědčit?

Kapitola V.

Po té co Novofannasianský Velekrál Curze I. utekl společně se svým přítelem Conradem Solomonem nastal v novém království zmatek. Moci se ujal Tormund. Však mnoho velvyslanců bylo pobito a hlavně Velintský. On jediný měl tu moc zvrátit následující události. Také se z té malé vesnice stalo poutní místo. Říká se, že zde byla spatřena Luna i Ellen, jak společně vyhnali Velkého Boba. Náboženské spory tím unikli. Bohužel tohoto se nepodařilo bez krveprolití. Zemřela také Imperiální kolonizační jednotka. Skupiny východňanů se připojili k samostatné vesnici. Která již nadále nebude samostatná.

Velekrál je mrtev! Ať žije Velekrálovna! Anastázie VIII., potomek Viktora VII., Velelekrále Dirrimského království, Ernského království, Velitnského království, Elwonského království, království Fannasianského a Broklimského. Potomek zrozen z dračí krve.

Krátce po tom, co se zjevili ony bohyně zabrala Fannasianská armáda toto území. V čele s vznešenými elfy a jejich větrostřelci porazili veškerý odpor Ernejců. Rebélie nebyla však úplně zažehnána. Ernejci mají pořád bojového ducha!